Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Hμερίδες ΜΟΔΙΠ » Διοργάνωση Ημερίδας Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 » 2ο Μέρος Ημερίδας

2ο Μέρος Ημερίδας

Συντονιστής Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Συντονιστής ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ


Σπύρος Μπόλης, Τεχνικός Υπεύθυνος του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.)

 «Νέα εργαλεία ΕΚΠΑ»

Αστέριος Δουκουδάκης, Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων, Πρόεδρος  ΜΟ.ΔΙ.Π  ΕΚΠΑ

 «Θετικά & Αρνητικά Σημεία από τη Διαδικασία Αξιολόγησης»