Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Hμερίδες ΜΟΔΙΠ » Συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας 29 Μαρτίου 2014 » 2η Συνεδρίαση Επιστημονικής Ημερίδας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

2η Συνεδρίαση Επιστημονικής Ημερίδας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Β.           ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πανταζάκος Παναγιώτης. Καθηγητής Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΜΕΛΗ: Λάζαρη Σεβαστή., ΔΡ. Φιλολογίας, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Α’ Αθήνας

Χατζηλαζαρίδου Σουμέλα,Master στη Διδακτική Χημείας – Νέες Τεχνολογίες

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Καλιβίνου Πολυξένη – Ταμίας ΠΕΣΔΠΠΣ, π. Διευθύντρια Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Καθηγήτρια Φιλολογίας, Εκπρόσωπος ΜΟΔΙΠ

Καλαβρός Παναγιώτης – Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Εισηγητές:

13:30 – 13:50 Ρενιέρης Μάρκος – Γενικός Γραμματέας ΠΕΣΔΠΠΣ, Υποδιευθυντής Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Πειραιά
«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

13:50 – 14:10 Τρίμη – Κύρου Κατερίνα, Φιλόλογος, Βαρβάκειος, Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013:Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

14:10 - 14:30 Βοζίκη Κωνσταντίνα,– Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

14:30 – 14:50 Φραγκουλίδου Παναγιώτα,– Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Mss, Med, Υποψ. Διδ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τμήμα Κοινωνικής & εκπαιδευτικής Πολιτικής
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»

14:50 – 15:10 Πούλιος Χρήστος,– Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Ιωάννινα Med  Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Προσωπικού στην Εκπαίδευση
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.»

15:10 – 15:30 Γιαννικόπουλος Ιωάννης, -  Εκπαιδευτικός ΠΕ70,2ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου.
« ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

15:30 – 15:50 Ευσταθίου Αγγελική, ΠΕ03, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών,

Σφαέλος Ιωάννης, ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.»