Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Hμερίδες ΜΟΔΙΠ » Συνδιοργάνωση με Κολλέγιο Αθηνών 20 Απριλίου 2013 » Α' Συνεδρία

Α' Συνεδρία

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Προεδρείο: Α. Δουκουδάκης – Ι. Μπασλής

 

Π.Δ. για την Αξιολόγηση: Ένα νόμισμα, πολλές όψεις.

Α. Χρηστίδης, Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. - Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Θεατές και αθέατες όψεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Π. Χαραμής, Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.ΜΕ.ΤΕ) της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)