Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Προσωπικό – Συνεργάτες

Συντονιστής

Κ. Μπουρλετίδης

(210 368 9686 - 9660, mpourle@uoa.gr)

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Ειδικοί Επιστήμονες Αξιολόγησης

Διοικητική Υποστήριξη

1. Κρουσανιωτάκη Σοφία       210 368 9653  skrousan@uoa.gr