Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.10.2011

Αποτίμηση συμμετοχής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο “Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές”

Αποτίμηση συμμετοχής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο “Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές” (28-29 Σεπτεμβρίου)

modipconference.teilar.gr

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνσυμμετείχε επιτυχώς στο Συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές " που οργανώθηκε από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Το συνέδριο διεξήχθη στην Λάρισα το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου 2011. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΤΕΙ της Λάρισας και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) - κτίριο 6.

 

Λίγα λόγια για το Συνέδριο:

Στόχοι

Το συνέδριο απευθυνόταν στα μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ιδρυμάτων, των ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι, και μελών Ε.Π. που εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει ένα βήμα μέσω του οποίου η ακαδημαϊκή κοινότητα να καταθέσει και να ανταλλάξει γνώσεις, εμπειρίες και προβληματισμούς στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Θεματικές ενότητες

 • Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

  • Η Ποιότητα στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

  • Η Ποιότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

  • Διασφάλιση Ποιότητας και Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Συστημική προσέγγιση στη διαχείριση – βελτίωση ποιότητας στην εκπαίδευση

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Διιδρυματικές, Διατμηματικές και Διεθνείς Συνεργασίες

  • Σύνδεση των ΠΜΣ με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία

 • Ερευνητικό Έργο

  • Μεθοδολογίες και συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε ερευνητικά εργαστήρια

  • Αξιολόγηση Ερευνητικού έργου

  • Προώθηση αριστείας

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός

  • Διαμόρφωση στρατηγικής ιδρυμάτων και Ακαδημαϊκών Μονάδων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.)

  • Διασφάλιση Ποιότητας και Αυτονομία των Α.Ε.Ι.

  • Μοντέλα Διοίκησης και Οργάνωσης Α.Ε.Ι.

  • Μεθοδολογίες και συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο ιδρύματος

  • Εμπειρίες - Καλές Πρακτικές από την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

  • Ο ρόλος των ΜΟΔΙΠ στα ιδρύματα μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ

 

Προσκεκλημένοι διεθνούς κύρους Ομιλητές υπήρξαν οι :

 • Fabrice Henard (OECD) Directorate for Education Quality of Teaching and Learning: international issues at stake”

 • Ioannis Theodossiou (B.Sc. Piraeus, MPhil, PhD. Glasgow) “Research excellence framework for UK Universities and University raking lists”

 • Vasilios Baltzopoulos (PhD Professor of Biomachanics Centre ofr Sports Medicine and Human Performance, School of Sport & Education, Brunel University London Εμπειρίες από την Αξιολόγηση Ελληνικών και Βρετανικών Πανεπιστημίων

 • Cοnstantin Vemvakas (PhD Faculty of Bioscience Engineering Department of Animal Production Laboratory of Aquaculture, university of Chent, Belgium "Μεταπτυχιακές σπουδές στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα"

 

Σημαντικές παρουσιάσεις Συνεδρίου που μπορεί κάποιος να μελετήσει και στην διεύθυνση: http://modipconference.teilar.gr/results.php ήταν οι ακόλουθες:

 • Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές. Η περίπτωση του ερωτηματολογίου της Α.ΔΙ.Π.” Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης, Επιστ. Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ.

 • Measuring Quality and Performance in Higher EducationΚαθ. Πάνος Φιτσιλής, ΑΤΕΙ Λάρισας

 • Φόρτος Εργασίας για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. – Η περίπτωση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και η σύγκρισή του με τη διεθνή πρακτική” Γιάννης Καλιακάτσος, Κώστας Σαββάκης, Κώστας Λουλακάκης, Κώστας Βασιλάκης, Θανάσης Μαλάμος, Στέλιος Δρακουλάκης, Χαρά Αθανασάκη-Μιχαηλίδου, ΜΟΔΙΠ Τ.Ε.Ι. Κρήτης

 • Οργάνωση της αξιολόγησης των εργαστηρίων που διεξάγονται στις μονάδες υγείας -   δυσχέρειες και προβλήματα” Καθ. Εφαρμογών Μαρία Μπουρουτζόγλου & Ζωή Κούκου, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • Η αξιολόγηση ενός Τμήματος: σκέψεις και ερωτήματα”  Καθ. Κώστας Μάτης, Α.Π.Θ.

 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών και σύνδεση με την Έρευνα, Τεχνολογία και  Καινοτομία. Παράδειγμα: τα εφαρμοσμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Γεωλογίας του ΑΠΘ” Καθ. Βασίλειος Χρηστάρας, Α.Π.Θ.

 • Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών”  Δρ. Αναστάσιος Μωυσιάδης, Δρ.Σωτήριος Δημητριάδης, Δρ.Ευάγγελος Κεχρής,  Δρ.Στυλιανός Δημητρίου, Δρ. Βασίλειος Καλαϊτζής, Δρ. Γεώργιος Δρογαλάς, ΜΟΔΙΠ Τ.Ε.Ι Σερρών

 •  “Ονοματοδοσία ακαδημαϊκών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας”
   Καθ. Γεώργιος Μπλάνας, ΑΤΕΙ Λάρισας

 • Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” Καθ. Ι. Θεοδωράκης Αντιπρύτανης Παν. Θεσσαλίας, Προεδρος ΜΟΔΙΠ Παν. Θεσσαλίας

 •  “Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”  Επικ.Καθ. Βασίλειος Γεροδήμος, Παν. Θεσσαλίας, Αντώνης Σουλικιάς, Επιστ. Συνεργάτης Παν. Θεσσαλίας

 • Προκλήσεις και αλλαγές σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” Δρ. Αντιγόνη Παπαδημητρίου, Μέλος ΟΜΕΑ Τμ. Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

 • Διαμόρφωση Στρατηγικής και Κουλτούρας Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση”  Δρ. Βασίλειος Μαυροειδής, Εξωτ. Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Πάτρας

 •  “Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” Δρ. Αικατερίνη Πουστουρλη, ΑΤΕΙ Σερρών

 • Διαχείριση & συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των ακαδημαϊκών μονάδων” Καθ. Παντελής Υψηλάντης, Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ Λάρισας, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Λάρισας

 • Πρόταση χωροταξικού σχεδιασμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα”  Καθ. Κλεομένης Οικονόμου, Μέλος Α.ΔΙ.Π.

 •  “Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών των ΑΕΙ σε περίοδο οικονομικής κρίσης”  Ομ. Καθ. Σπύρος Αμούργης, Πρόεδρος Α.ΔΙ.Π.

 

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο:

Η εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ είχε τίτλο "Η πορεία υλοποίησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Συμπεράσματα και Προοπτικές" και παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του ιδρύματος Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη και Κατερίνα Φουντή.

Η συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ κρίθηκε θετικά τόσο από τους δυνδιοργανωτές αλλά και από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο.

Η παρουσίαση της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο συνέδριο περιέλαβε:

 1. Χρονολόγιο των βασικών της δράσεων στο διάστημα Οκτωβρίου 2010-Σεπτεμβρίου 2011
 1. Κανονισμός Λειτουργίας: Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο σκοπό και τις διαδικασίες συγκρότησης, τις αρμοδιότητες, το πώς θα γίνονται οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις, ποια θα είναι τα καθήκοντα των στελεχών, στους πόρων και την αξιολόγησh

 2. Καταμερισμός των 32 Ακαδημαϊκών Μονάδων του ΕΚΠΑ ανά ειδικό επιστήμονα αξιολόγησης

 3. Ολοκλήρωση της συλλογής όλων των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης (απογραφικών) των τμημάτων.

 4. Ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος 2009-2010

 5. Διοργάνωση 2ης Ημερίδας με τίτλο: « Απολογισμός Δράσης- προγραμματισμός Ενεργειών και Νεά Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

 6. Παρουσίαση των Θετικών και των Αρνητικών Σημείων

 7. Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης ως προς

 • Τα προγράμματα σπουδών

 • Την Έρευνα

 • Την Παροχή Υπηρεσιών και τις Υποδομές

Η εμπειρία αυτή σύμφωνα με του εκπροσώπους της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ήτασν ιδιαιτέρως εποικοδομητική. Εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για το περιεχόμενο και την εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους συνεδριών όσο και για την άψογη φιλοξενία.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους ενέργειες βοηθά το έργο της Μονάδας όχι μόνο γιατί δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνηθεί προς το εξωτερικό περιβάλλον το έργο της Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου μας αλλά και γιατί πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ανταλλαγή απόψεων σε συγκεκριμένα δύσκολα σημεία προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι δράσης. Επιπροσθέτως, μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές λαμβάνεται ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στο χώρο τόσο από την ελληνική όσο και από την ξένη πραγματικότητα. Τα ερεθίσματα αυτά, οι γνώσεις και οι πρακτικές εκφρασμένες από σπουδαίους ομιλητές που προσκλήθηκαν στο Συνέδριο βοηθούν στον να εμπλουτιστεί το όραμα και ο σχεδιασμός έργου της Μονάδας μελλοντικά.

Το πιο σημαντικό επίτευγμα του Συνεδρίου που διοργανώθηκε, είναι η ενίσχυση του αισθήματος της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η Αξιολόγηση παρά τις δυσκολίες, προχωρά και ότι η Διασφάλιση Ποιότητας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο που όλοι ονειρευόμαστε.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ έχει πραγματοποιήσει ενέργειες προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τις ΜΟΔΙΠ όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας έτσι ώστε μέσα από τη δικτύωση αυτή να προκύψουν οι μέγιστες δυνατές συνέργειες όπως η διοργάνωση κι άλλων τέτοιων επιτυχημένων Συνεδρίων, κάτι που ενισχύει θετικά το έργο όλων των μερών.