Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.10.2013

Αποτίμηση της συμμετοχής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στην Ημερίδα με τίτλο: “Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εμπειρίες και Προοπτικές, 11/10/2013 ΜΟ.ΔΙ.Π Χαροκόπειου Πανεπιστημίου”

H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε επιτυχώς στην ημερίδα με θέμα: «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εμπειρίες και Προοπτικές» που διοργανώθηκε  από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με Πρόεδρο την Καθηγήτρια Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και έλαβε χώρα την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου by Text-Enhance">2013 (Αμφιθέατρο "Γεώργιος Καραμπατζός").

Η Ημερίδα είχε θετική ανταπόκριση  τόσο από την ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα αλλά και από το χώρο της Αξιολόγησης. Παρευρέθησαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  ΑΕΙ και ΤΕΙ από όλη την Ελλάδα, Πρόεδροι της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π), Πρόεδροι Συμβουλίων Ιδρυμάτων Πανεπιστημίων, Αναπληρωτές Πρυτάνεων Πανεπιστημίων, Πρόεδροι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, Πρόεδροι και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι καθώς και Συντονιστές και μέλη   ΜΟΔΙΠ άλλων Ιδρυμάτων, Αντιδήμαρχοι, μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και πολλοί φοιτητές.

Θεματικές ενότητες της Ημερίδας ήταν:

-       Ποιότητα στην εκπαίδευση

-       Αξιολόγηση

-       Καινοτομία

-       Καλές Πρακτικές

 Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συμμετείχε στις εργασίες της Ημερίδας μέσα από την πραγματοποίηση εισήγησης του Γενικού Συντονιστή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, κου. Μπουρλετίδη Κωνσταντίνου, με τίτλο: "Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας: Από τους τετραετείς κύκλους αξιολόγησης στους διαχρονικούς κύκλους ποιότητας".

Η ομιλία του κου Μπουρλετίδη περιελάμβανε τα κάτωθι:

-      Αναφορά στην επιτυχή σταδιακή μετατροπή του αρνητικού κλίματος που υπήρχε στο χώρο του Πανεπιστημίου γύρω από την αξιολόγηση σε θετικό τονίζοντας το ρόλο που διαδραμάτισε η ΜΟΔΙΠ σε όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα

-      Απολογισμός δράσης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 2010-2013 , τονίζοντας τα σημαντικότερα σημεία

-      Εστίαση στο ζητούμενο της αξιολόγησης και στην σκοπιμότητά της εν γένει εμμένοντας στην ανάγκη για αξιοποίηση των ευρημάτων της αξιολόγησης έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις ούτως ώστε  η διαδικασία της αξιολόγησης να μην κινδυνεύσει μελλοντικά να αντιμετωπιστεί από τα Τμήματα ως μια μηχανιστικά επαναλαμβανόμενη δράση.

-      Εισαγωγή ενός νέου ρόλου που μπορεί να αναλάβει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, εκείνου του διαμεσολαβητή ανάμεσα στο κάθε Τμήμα και την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος αλλά και το Υπουργείο Παιδείας ώστε να επικοινωνηθούν σωστά και καθαρά τα θέματα που προκύπτουν από τα πορίσματα της εξωτερικής αξιολόγησης.

-      Προτάσεις για Νέο Πλαίσιο Δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π (όπως Εκθέσεις Συμμόρφωσης, Μελέτες Ανάδειξης Προβλημάτων)

-      Αναφορά σε μια περίοδο «Μεταξιολόγησης» της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

Στη Ημερίδα παρευρέθησαν επίσης η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- κα Αικ. Φουντή, ο Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- κ. Αθ. Ράπτης καθώς και υπάλληλος της Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- κα Ν. Καραουλάνη.

 Σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων η Ημερίδα ήταν άρτια οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Οι παρευρισκόμενοι επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν με σαφήνεια τους προβληματισμούς τους και να ενημερωθούν  για την πορεία της αξιολόγησης σε άλλα Ιδρύματα της Χώρας και του Εξωτερικού. Οι σκοποί της ημερίδας επετεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό εφόσον οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν γόνιμες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, των οποίων η διάρκεια υπήρξε αξιοσημείωτα μεγάλη γεγονός που μας οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ανάληψης πρωτοβουλιών διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων μελλοντικά.

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου :

 http://leo.hua.gr/~modip/anakoinwseis.html

Αλλά και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: http://modip.uoa.gr/