Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.01.2012

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) πραγματοποίησαν την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012  στο Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) σεμινάριο με θέμα την «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών».

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 21 Τμήματα με εκπροσώπους Προέδρους και μέλη ΟΜΕΑ, το σύνολο των οποίων ανήλθε στους 45. Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας διήρκησε 2,5 ώρες (14:00-17:30).

Χαιρετισμούς απηύθυνε ο Αντιπρύτανης & Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ  Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης  ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο  Νικόλαος Βουτσινάς Πληροφορικός Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. ΕΚΠΑ και ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

Κεντρικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθοι:

-          Παρουσίαση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

-          Αναφορά στα στάδια σχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας μέχρι την τελική διαμόρφωση της υπηρεσίας

-          Επίλυση αποριών σχετικά με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν οι επόμενες διαδικασίες καθώς και ανάλυση των λόγων για τους οποίους πάρθηκαν ορισμένες αποφάσεις

-          Επίδειξη του τρόπου χρήσης του Ερωτηματολογίου: ενεργοποίηση μαθήματος, συμμετοχή των φοιτητών είτε με τη χρήση tokens είτε με τη χρήση usename, password και τέλος ανάλυση στοιχείων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων

-          Συγκριτική παρουσίαση των δύο μεθόδων και αναλυτική συζήτηση με τη συμμετοχή όλων σχετικά με το ποια από αυτές είναι η πιο ενδεδειγμένη

-          Παρουσίαση μιας τρίτης μεθόδου άμεσης συλλογής και ανάλυσης ερωτηματολογίων φοιτητών από το Τμήμα Πληροφορικής

-          Περιγραφή των επόμενων ενεργειών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τα Τμήματα προκειμένου να διεξαχθούν οι έρευνες εντός χειμερινού εξαμήνου

-          Αναλυτική περιγραφή των ωφελειών που θα προκύψουν για τα Τμήματα μέσα από την Υπηρεσία αυτή

-          Κατάθεση ιδεών από όλους τους συμμετέχοντες για βελτιωτικές ενέργειες στο μέλλον

-          Συζήτηση του ενδεχόμενου πιλοτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου παράλληλα με την παραδοσιακή μέθοδο (οφέλη- δυσκολίες)

-          Δέσμευση από τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ καθώς και από τους συνεργάτες στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. για παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα Τμήματα που θα προχωρήσουν στη χρήση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου