Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.01.2013

Επιμόρφωση ΟΜΕΑ των Τμημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ»

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου  (ΚΛΕΙΔΙ) διοργάνωσε ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια για την πληρέστερη κατανόηση του συστήματος από τα μέλη της ΟΜΕΑ των Τμημάτων.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2013, διενεργήθηκαν σε ομάδες ατόμων και είχαν διάρκεια από 2 μέχρι 4 ώρες, ενώ οι συνολικές συμμετοχές ξεπέρασαν τα 75 άτομα. Υπεύθυνη για την ενημέρωση, την επικοινωνία και τον συντονισμό των ομάδων από το αρχικό στάδιο έως και μετά τη λήξη της επιμόρφωσης ήταν η κα Αναστασία Παπαδοπούλου (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης). Η κα Παπαδοπούλου συνεργάστηκε με μέλος της γραμματειακής υποστήριξης προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι συμμετοχές από τα Τμήματα και να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με την ημέρα, ώρα, διάρκεια, τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου καθώς και για τα υλικά/ εξοπλισμό που θα πρέπει να έχουν μαζί τους.

Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν ο κ. Ν. Βουτσινάς (Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ, Μέλος της Ομάδας Δημιουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και ο κ. Αθ. Ράπτης (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ -Υπεύθυνος για την επίβλεψη και καταγραφή προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).  Παρευρίσκονταν στο χώρο των σεμιναρίων επίσης και άλλοι συνεργάτες από το ΚΛΕΙΔΙ και ΜΟΔΙΠ προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των εισηγητών.

Η επιμόρφωση περιελάμβανε μια σύντομη παρουσίαση από την ΜΟΔΙΠ για το υφιστάμενο καθεστώς και τις αλλαγές, στη συνέχεια γινόταν συζήτηση / εργαστήριο σχετικά με το σύστημα και τέλος ακολουθούσε παρουσίαση, από την ομάδα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, σχετική με το ψηφιακό ερωτηματολόγιο. Η παρουσίαση γινόταν στην αίθουσα πολυμέσων με δυο μεγάλες οθόνες, ενώ οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους είχαν μαζί τους φορητό υπολογιστή.

Τα σεμινάρια αυτά ήταν πολύτιμα τόσο για τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων, στις οποίες δόθηκε η ευκαιρία να αποσαφηνίσουν πολλά δύσκολα σημεία, όσο και για τα μέλη της ΜΟΔΙΠ καθώς μέσα από την ανατροφοδότηση που έδωσαν οι εκπαιδευόμενοι στους εκπαιδευτές και διοργανωτές, έγινε καταγραφή των προβλημάτων, των ανησυχιών, των σημείων που χρήζουν προσοχής και γενικότερα αξιολόγησαν το κλίμα που διαμορφώθηκε στα σεμινάρια έτσι ώστε βάσει όλων αυτών να προγραμματιστούν καλύτερα στο μέλλον τα επόμενα βήματα της ΜΟΔΙΠ ως προς το πληροφοριακό της σύστημα.