Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.09.2014

Επιστολή Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. Κ Μπουραζέλη - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ OMEA

Αξιότιμοι Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ,

Σας επισυνάπτουμε την επ' αρ. πρωτ.: 1915001975/26-09-2014 επιστολή του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Καθ. Κωνσταντίνου Μπουραζέλη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, αναφορικά με τη Παροχή Απογραφικών Στοιχείων στο πλαίσιο της Σύνταξης της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με το "Παράρτημα" της εγκυκλίου.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ OMEA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ