Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.09.2014

Επιστολή Καθ. Κ. Μπουραζέλη Αναπληρωτή Πρύτανη - Μη αυτοδύναμα Τμήματα

Σας αποστέλλουμε την επ΄αρ. Πρωτ.: 1915001925/25-09-2014 επιστολή - απάντηση του Αναπληρωτή Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων και Προέδρου της ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ,
Καθ. Κ. Μπουραζέλη, στην επιστολή - αίτημα του Υπουργού Παιδείας Ανδρέα
Λοβέρδου για την παροχή στοιχείων και προτάσεων, σχετικά με τα μη
αυτοδύναμα τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επιστολή Καθ. Κ. Μπουραζέλη Αναπληρωτή Πρύτανη, για τα Μη Αυτοδύναμα Τμήματα