Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.04.2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Πρόεδροι των Τμημάτων)

 

Σας αποστέλλουμε την υπ’αριθ. 38465/ Β7 (3)/20 Μαρτίου 2013 Yπουργική Aπόφαση (Φ.Ε.Κ. 734/29.3.2013 τ.β.΄), που αφορά σε νέα παράταση της προθεσμίας  που έθετε η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148, τ.Α΄) για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ήτοι έως 31−12−2014, για την ενημέρωσή σας.

 

Για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Με εκτίμηση

Αγγελική Στύλα

 

Φ.Ε.Κ. 734/29.3.2013