Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2013

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος η ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΚΛΕΙΔΙ οργανώνει ταχύρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο για την πληρέστερη κατανόηση του συστήματος από τα μέλη της ΟΜΕΑ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και θα έχει διάρκεια από 2 μέχρι 4 ώρες. Παρακαλούμε να δηλώσετε με email στο modip@admin.uoa.gr, τα ονόματα των μελών της ΟΜΕΑ τα οποία μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Ο προγραμματισμός για την ακριβή ημερομηνία και το χώρο που θα διεξαχθεί το σεμινάριο θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.