Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.07.2013

«Προγραμματισμός συναντήσεων ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ για πορίσματα Εξωτερικών Αξιολογήσεων»

Ανακοίνωση

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και για να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, διοικητικού, ερευνητικού και διδακτικού έργου στις ακαδημαϊκές μονάδες, διοργάνωσε την περίοδο Ιουνίου –Ιουλίου 2013 συναντήσεις με τα Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.

Στόχος αυτών των συναντήσεων ήταν η συζήτηση γύρω από τα ευρήματα της αξιολόγησης, των προτάσεων που τέθηκαν, αλλά και το πώς μπορούν να δρομολογηθούν ενέργειες βελτίωσης των θεμάτων που εντοπίστηκαν. Επιπροσθέτως, δεδομένου του σημαντικού χρόνου που έχει παρέλθει από την πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης, οι συναντήσεις αυτές, στόχευαν επίσης και στο να γίνει μια καταγραφή των θεμάτων που ήδη έχουν επιλυθεί ή νέων θεμάτων που έχουν προκύψει στην περίοδο  από την προηγούμενη εξωτερική αξιολόγηση μέχρι τότε.

Αποτέλεσμα των συναντήσεων εργασίας θα ήταν η σύνταξη μιας έκθεσης με τα θέματα – προβλήματα που προκύπτουν και η προτεινόμενη διαδικασία βάσει της οποίας θα μπορούσαν να επιλυθούν.

Την επικοινωνία με τα Τμήματα προκειμένου να διοργανωθούν οι συναντήσεις αυτές ανέλαβε η κα Αναστασία Παπαδοπούλου, μέλος της Ομάδας Συμβουλευτικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

Τα Τμήματα στα οποία απευθύνθηκε πρόσκληση ήταν:

-      Τμήμα Νοσηλευτικής

-      Τμήμα Οδοντιατρικής

-      Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

-      Τμήμα Μαθηματικών

-      Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

-      Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

-      Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

-      Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

-      Τμήμα Χημείας

-      Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Εκ μέρους της

Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ