ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Αναρτήθηκε η ετήσια η Ετήσια Έκθεση της ΕΘΑΑΕ για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, η Ετήσια Έκθεση της ΕΘΑΑΕ για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2019. Την έκθεση αυτή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης, στη διάρκεια του 2019. Παρουσιάζει, επίσης, τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά η Αρχή κάνει εκτεταμένη αναφορά στις διεθνείς κατατάξεις (Rankings), παρουσιάζοντας την θέση των ελληνικών πανεπιστημίων σε αυτές (σελ. 102-104), αλλά και τις διακρίσεις ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών στις κατατάξεις που αφορούν την απήχηση του ερευνητικού τους έργου (σελ.76-77). Πέραν της επιβεβαίωσης και αναγνώρισης της θέσης του ΕΚΠΑ σε αυτές, (πρώτο στην Ελλάδα σε πέντε από τις επτά σημαντικότερες κατατάξεις), αναφέρεται και η θετική κοινωνική του επίδραση, όπως αυτή αποτυπώθηκε το 2019 στην κατάταξης TimesHigherEducationImpactRanking(σελ. 97-98).

Αναμφίβολα οι διεθνείς κατατάξεις αποτελούν πλέον ένα βασικό κριτήριο ποιότητας, αλλά και μια σημαντική προβολή του πολυδιάστατου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος μας στο εξωτερικό.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ