Menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

WEBOMETRICS FIRST SEMESTER 2020

Το ΕΚΠΑ στην 26η θέση παγκοσμίως στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 79η θέση στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και στην 98η θέση για τη συμβολή του στην Υγεία και την Ευημερία

 

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «WebometricsRankingofWorldUniversities» για το 1ο εξάμηνο του 2020. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει μεταξύ των καλύτερων 250 Πανεπιστημίων της εν λόγω κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη θέση 244 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 86η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 4480 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 280, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 392, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 570και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 602. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 75 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National ResearchCouncil – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 17η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σετέσσερα επιμέρους κριτήριατα οποία είναι τα εξής:

  1. Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
  2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιανουαρίου του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την περσινή εκδοχή της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ.  Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

  1. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

 

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2020 (β΄ εξάμηνο)

 

Ranking

Greece

World Rank

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

244

National and Kapodistrian University of Athens

305

445

74

220

2

280

Aristotle University of Thessaloniki

153

340

324

314

3

392

National Technical University of Athens

521

471

400

456

4

570

University of Patras (incl University of Western Greece)

746

808

399

646

5

602

University of Ioannina

1108

938

474

630

6

653

University of Crete

757

1071

437

685

7

936

University of Thessaly

779

2123

649

924

8

1035

University of the Aegean

1233

1734

884

1171

9

1043

Democritus University of Thrace

1039

2174

796

1049

10

1234

Athens University of Economics and Business

1579

1665

831

1648

11

1291

Technical University of Crete

1227

2813

805

1350

12

1425

University of Piraeus

1474

2320

1073

1721

13

1488

University of Macedonia

1564

1632

1644

2042

14

1539

Hellenic Open University

1683

1983

2271

1830

15

1627

Agricultural University of Athens

2971

4143

1029

1440

16

1908

Ionian University

2643

1441

2550

2935

17

1957

Technological Education Institute of Thessaloniki

3629

2546

1914

2555

18

1958

Technological Education Institute of Crete

1939

4348

1862

1917

19

1981

Harokopio University of Athens

4985

4975

1447

1739

20

2141

University of Peloponnese

2248

4214

1681

2323

21

2220

Technological Education Institute of Athens

2069

3841

2246

2511

22

2305

Panteion University of Political and Social Sciences

3913

2629

2811

2995

23

2335

University of Western Macedonia

2424

5263

1935

2267

24

2739

Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa)

3511

3858

2403

3436

25

4063

Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)

3401

11223

3892

3564

26

4381

Technological Education Institute of Western Greece

2692

10603

3960

4213

27

4667

Technological Education Institute of Piraeus

3404

2903

4249

6084

28

4692

Athens Information Technology

26692

10168

7357

2898

29

4807

American College of Greece

7089

3702

3243

6084

30

4945

School of Pedagogical and Technological Education

5040

3980

3770

6084

31

5172

Technological Education Institute of Lamia

10199

9511

7357

4071

32

5587

Metropolitan College

8959

4776

4877

6084

33

5890

American School of Classical Studies at Athens

2569

2856

7357

6084

34

5933

Technological Education Institute of Epirus

2537

6245

4721

6084

35

6430

International Hellenic University

6336

6014

5668

6084

36

8455

Athens School of Fine Arts

4268

6466

7357

6084

37

8664

International Helenic University

4822

12521

4012

6084

38

8716

(3) CITY College International Faculty University of Sheffield

5726

9492

6410

6084

39

8920

Hellenic Naval Academy

17380

14109

7357

4767

40

9434

Technological Education Institute of Eastern Macedonia and Thrace

5980

7614

7357

6084

41

10122

American College of Thessaloniki

11578

8066

7357

6084

42

10886

Technological Education Institute of Patras

7509

9401

7357

6084

43

10957

Technological Educational Institution of the Ionian Islands

7053

9523

7357

6084

44

10991

American Farm School Thessaloniki

9276

9389

7357

6084

45

11429

New York College

5807

10231

7357

6084

46

11715

Mediterranean College

13399

9976

7357

6084

47

11949

Hellenic Army Academy

15471

16066

7357

5177

48

12493

Technological Education Institute of Chalkida

17975

10528

7357

6084

49

12518

Technological Educational Institute of Central Greece

6847

14769

6214

6084

50

12882

College Year in Athens

18865

10952

7357

6084

51

13266

Hellenic Army Academy

17178

11612

7357

6084

52

13447

Akto Art & Design

19539

11644

7357

6084

53

13713

Bca Business Studies

15364

12295

7357

6084

54

14007

Hellenic American Education Center

16315

12586

7357

6084

55

15098

Independent Science & Technology Studies

20810

13542

7357

6084

56

15582

City Unity College

17042

14527

7357

6084

57

16815

Hellenic American University

20435

15691

7357

6084

58

16898

Vakalo Art & Design College

12893

16546

7357

6084

59

16955

Aegean Omiros College

20534

15873

7357

6084

60

17256

Technological Educational Institute of Peloponnese

5962

17655

7357

6084

61

17696

ICBS Business School

20716

16751

7357

6084

62

17982

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

20415

17133

7357

6084

63

18293

State Conservatory of Thessaloniki

15083

18068

7357

6084

64

19260

DEI College

20225

18673

7357

6084

65

19967

British Hellenic College

16567

19891

7357

6084

66

20422

AAS College Applied Arts Studies

18735

20197

7357

6084

67

20997

Athens School of Management

22788

20456

7357

6084

68

21641

Conservatoire of Northern Greece

25161

20918

7357

6084

69

21890

Institution d΄Etudes Francophones

25222

21138

7357

6084

70

22897

Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM

18501

23041

7357

6084

71

23201

Greek Bible College

21035

23186

7357

6084

72

23390

American University of Athens

28808

21939

7357

6084

73

25988

MBS College College of Crete Heraklion

28534

25226

7357

6084

74

26461

College of Professional Journalism

29183

25280

7357

6084

75

27819

European College for Tourism Studies Corfu

28708

27500

7357

6084

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20