Menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Tο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατά την 2η συνεδρίαση του στις 29/05/2020 έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης της Επιτροπής Πιστοποίησης που διενήργησαν κατά την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 29/05/2020 έως 28/05/2024.

Απόφαση Πιστοποίησης  ΠΠΣ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

Final Accreditation Report_Political Science & Public Administration_NKUA

Επιστολή Ενημέρωσης Πιστοποίησης  ΠΠΣ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

Έκθεση Παρακολούθησης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης σε πέντε (5) έτη από 29/05/2020 έως 28/05/2025