Menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Tο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατά την 14η συνεδρίαση του στις 16/09/2021 έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που διενήργησαν κατά την διαδικασία πιστοποίησης του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΞΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΞΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 16/09/2021 έως 15/09/2025.

 

Απόφαση Πιστοποίησης ΞΠΣ

Επιστολή Ενημέρωσης Πιστοποίησης ΞΠΣ

Final Accreditation Report