Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ, η ΕΘΑΑΕ έχει προβεί στην επικαιροποίηση του μητρώου των φοιτητών που πρόκειται να στελεχώνουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης όπου και προβλέπεται η συμμετοχή και ενός φοιτητή. (παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20)

 • Οι προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο της ΕΘΑΑΕ είναι οι ακόλουθες:
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:
  3.1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.
  3.2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].
  3.3 Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
 • Τα κριτήρια επιλογής φοιτητή που λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή στην ΕΕΑΠ
 1. Να φοιτά σε άλλο Τμήμα από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ. Εάν πρόκειται για δεύτερο πτυχίο, δεν θα πρέπει το πρώτο πτυχίο να προέρχεται από το Τμήμα που αξιολογείται.
 2. Να φοιτά σε αντίστοιχο Τμήμα (σύμφωνα με τον κατάλογο αντιστοιχίας για μετεγγραφές φοιτητών). Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να φοιτά σε Τμήμα συναφούς επιστημονικού πεδίου.
 3. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
 4. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.
 • Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών
 1. Το Μητρώο Φοιτητών αποτελεί διακριτή ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΘΑΑΕ, η οποία περιλαμβάνει το ατομικό προφίλ και τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε μέλους και υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα εγγράφονται στην οικεία ηλεκτρονική εφαρμογή και θα ενεργοποιούνται μετά από την έγκριση των αιτήσεων από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ.
 3. Οι εγκεκριμένοι φοιτητές που είναι μέλη του Μητρώου, λαμβάνουν τη σχετική εκπαίδευση που αφορά στον ρόλο τους και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 4. Διαγραφή μέλους από το Μητρώο Φοιτητών γίνεται είτε μετά από αίτηση του ιδίου είτε με εισήγηση μέλους του ΣΑΠ και σχετική εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου. Οι φοιτητές που είναι μέλη του Μητρώου διαγράφονται αυτοδίκαια με τη λήψη του πτυχίου ή με την παρέλευση του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται δύο (2) χρόνια από την τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 5. Το Μητρώο Φοιτητών δεν γνωστοποιείται δημόσια. Το όνομα του μέλους που έχει συμμετάσχει σε αξιολόγηση ανακοινώνεται με τους όρους ανακοίνωσης της σύνθεσης των ΕΕΑΠ.
 6. Η ΕΘΑΑΕ χορηγεί βεβαίωση στο μέλος –μετά από αίτημά του– για τη συμμετοχή του στο Μητρώο και σε αξιολογήσεις. Η ιδιότητα «μέλος του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ» θα μπορεί να αναφέρεται συστηματικά ως στοιχείο του βιογραφικού σημειώματος των επιλεχθέντων και ως δείγμα της ενεργού συμμετοχής τους στις δράσεις διασφάλισης ποιότητας για τη βελτίωση των ΑΕΙ.
 • Δ. Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών στοιχείων (βλ. ενότητα Α.3. ανωτέρω) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα τα εξής αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

 1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
 2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
 3. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου
 4. Βεβαίωση Τμήματος - ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη 31-05-2022 (ώρα 22:00).

 • Ε. Διαδικασία έγκρισης

Η έγκριση των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4653/20. Εκπρόθεσμες, ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία.

Σημείωση:
1. Οι όροι «φοιτητής», «φοιτητές» αναφέρονται σε όλα τα φύλα.
2. Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις Επιτροπές Εξωτερικής
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ
[https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas]

 

2022.4.29  Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών

2022.4.29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος