ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔΠ ΚΑΙ ΠΠΣ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

 

Αγαπητοί Πρόεδροι των Τμημάτων,
μέλη των ΟΜΕΑ και συνάδελφοι

 

Σας προωθούμε την επιστολή του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα με θέμα την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ. Η τελική ημερομηνία υποβολής μετατίθεται για τις 11/5/2020. 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την συνεργασία, την προετοιμασία και το περιεχόμενο των προτάσεων σας, απλώς μας διευκολύνει δεδομένων των δυσκολιών που έχει επιφέρει στην λειτουργία του Πανεπιστημίου, η εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού.

 

Είμαστε στη διάθεση σας.

 

Με εκτίμηση,

ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
E-mail: modip[at]admin.uoa[dot]gr
www.modip.uoa.gr