ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΠΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι,
Αξιότιμα μέλη της ΟΜΕΑ,

Σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Νέων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε Λειτουργεία όπως αυτό μας στάλθηκε από την ΕΘΑΑΕ.

Εκτός από την πρόσκληση στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε και τα ακόλουθα:

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργεία

Πρότυπο για νέα ΠΠΣ σε λειτουργία

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης _ΝΛ ΠΠΣ

Υπόδειγμα Στοχοθεσία Ποιότητας ΠΠΣ

 

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 28/02/2022.