ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΜΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι των Τμημάτων,
Αγαπητά μέλη των ΟΜΕΑ,

Σας προωθούμε την πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΠΜΣ των ΑΕΙ και τα συνημμένα της:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΜΣ

Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΜΣ

Υπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ

Υπόδειγμα_Στοχοθεσία_Ποιότητας_ΠΜΣ.docx

 

Να ενημερώσουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 31/01/2023