ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΜΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΜΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι των Τμημάτων,
Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των ΠΜΣ,
Αγαπητά μέλη των ΟΜΕΑ,

Σας προωθούμε νέα πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης η οποία αφορά σε όσα απ’ τα εν λειτουργία ΠΜΣ των ΑΕΙ δεν είχαν υποβάλλει φάκελο πιστοποίησης κατά την περίοδο που οριζόταν στην προηγούμενη πρόσκληση.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καλούνται τώρα να υποβάλουν τον φάκελο Πιστοποίησης τους το αργότερο έως την 31/1/2024.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε επίσης, τα ακόλουθα αρχεία:

α) Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση ΠΜΣ
β) Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΜΣ
γ) Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ

Τα παραρτήματα που θα συνοδεύουν την πρόταση έχουν επικαιροποιηθεί σε σχέση με αυτά της προηγούμενης πρόσκλησης, από την ΕΘΑΑΕ (βλ. "πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση των ΠΜΣ" - Σεπτέμβριος 2023 / επικαιροποιημένη έκδοση).

Όλα τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν αναρτημένα και στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ:
https://modip.uoa.gr/modip/chrisima_entypa/ (Για την Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης για Πιστοποίηση ΠΜΣ)


Με εκτίμηση,

--

Σοφία Κρουσανιωτάκη
Διοικητική Υποστήριξη
Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Τηλ: 210 3689653
E-mail: modip[at]uoa[dot]gr