ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΕΣΠ

Προθεσμία καταχώρησης δεδομένων ποιότητας στο ΟΠΕΣΠ

                          Αθήνα, 1/04/2020


Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,
Αξιότιμα μέλη
των ΟΜΕΑ

Κατόπιν ενημέρωσης μας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), το Σύστημα Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) θα παραμείνει ανοιχτό για την ολοκλήρωση της καταχώρησης δεδομένων δεδομένων του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και ημερολογιακού 2019 μέχρι και την Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

--

Με εκτίμηση,
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακ/κών Υπ. & Φοιτ. Μέριμνας
E-mail: modip[at]admin.uoa[dot]gr
www.modip.uoa.gr