ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΠ ΕΚΠΑ

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματός μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον κατέχετε την φοιτητική ιδιότητα, είστε στο 2ο έτος Σπουδών και άνω και συμμετέχετε ενεργά στις Ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις, έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο μας στη συνάντηση-συνέντευξη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) με τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα την Τρίτη 28/5/2024 και ώρα 10:00.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα:

https://forms.gle/mmgn54agiqovnMaT7

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών στη διαδικασία δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 10 άτομα, θα υπάρξει διαδικασία κλήρωσης εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων ξεπεράσει το συνολικό αριθμό 10.

Επιπροσθέτως, η τελική επιλογή πέραν της κληρώσεως και του αυστηρά τυχαίου αποτελέσματος, θα λάβει υπόψη και την ανάγκη της αντιπροσώπευσης όσο το δυνατό περισσότερων Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

Για την επιλογή σας στη διαδικασία θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 22/5/2024.

 

Σοφία Παπαϊωάννου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ