ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021

     Πραγματοποιήθηκε στις Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 διαδικτυακή ημερίδα για τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων  σπουδών των  Τμημάτων του ΕΚΠΑ που ξεκίνησαν την λειτουργία τους το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με την ολοκλήρωση δυο Ακαδημαϊκών ετών πλήρους λειτουργίας, τα Τμήματα αυτά θα περάσουν διαδικασία Πιστοποίησης, η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα  εντός του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Σκοπός της ημερίδας ήταν να δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες από την ΕΘΑΑΕ και την ΜΟΔΙΠ στους εκπροσώπους των νέων Τμημάτων για θέματα Πιστοποίησης και εφαρμογής διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας που αφορούν τα εν λόγω Τμήματα.

      Στην ημερίδα σύντομο χαιρετισμό πραγματοποίησε ο  Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Δ.Ε  της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Καθ. Δημήτριος Καραδήμας.  Μεταξύ των άλλων τόνισε την προσήλωση του Πανεπιστημίου μας στην εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και δεσμεύτηκε για την υποστήριξη των νέων Τμημάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών του πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

     Εκ μέρους της ΕΘΑΑΕ, η Γενική Διευθύντρια Δρ. Χριστίνα Μπέστα, παρουσίασε το πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης των νέων προγραμμάτων Προπτυχιακών σπουδών, παρέχοντας διευκρινήσεις σε επιμέρους σημεία και ζητήματα.  Ο Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης παρουσίασε την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας που θα υλοποιηθούν, καθώς και ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Τμήματα. Η κυρία Κατερίνα Φουντή από την ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π παρουσίασε το περιεχόμενο της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας και τους τρόπους δημοσιοποίησης της, ενώ η κυρία Σοφία Κρουσανιωτάκη από την Ομάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενου του φακέλου και των κριτηρίων πιστοποίησης. Τέλος ο Δρ. Σπύρος Μπόλης προϊστάμενος του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του Ιδρύματος και ο συνεργάτης του κ. Χαράλαμπος Βασιλείου  παρουσίασαν τη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων φοιτητών μέσω του λογισμικού survey.uoa.gr.

Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα καθοριστούν επιμέρους συναντήσεις εργασίας με τις ΟΜΕΑ των νέων Τμημάτων, ώστε να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ