Menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

  • Πρόεδρος Τμήματος

Νικόλαος Θωμαΐδης - Καθηγητής

  • Συντονιστής ΟΜΕΑ

Δημήτρης Ρέκκας -  Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Μέλη ΟΜΕΑ

Διαμαντής Σιδέρης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαράλαμπος Προεστός - Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεόδωρος Ζαχαριάδης - Καθηγητής

  • Διοικητική Υποστήριξη ΟΜΕΑ

Στυλιανή Ντίκου - Γραμματέας