Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας  Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

 

α) Η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του άρθρου 215 του ν. 4957/2022, εφεξής καλούμενη «Επιτροπή» κατά την εκτέλεση του έργου της.

β) Η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή και η προετοιμασία υλικών για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

γ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. που αφορούν στην εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.

δ) Η συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. και η υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του και των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων συνεργασίας, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης σύμφωνα με τον ν. 4653/2020 (Α’ 12).

ε) Η υποστήριξη των διαδικασιών υποβολής φακέλου προς την ΕΘ.Α.Ε.Ε. για την πιστοποίηση – αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών του Α.Ε.Ι., του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας. 

στ) Η ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Α.Ε.Ι. και ιδίως η πραγματοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π ΕΚΠΑ.

ζ) Η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των στοιχείων σχετικά με την πιστοποίηση, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του.

η) Η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συλλογή των στοιχείων και τη συμπλήρωση των τιμών των δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020.

θ) Η ευθύνη για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘ.Α.Α.Ε. με τα δεδομένα ποιότητας του Ιδρύματος και η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με αυτό.

ι) Η οργάνωση δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Ημερίδες, Συνέδρια κ.ά.) που αφορούν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας τόσο στο ίδρυμα όσο και στον ΕΧΑΕ.