ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΑΕ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων από την ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίησηδύο ακόμη Προπτυχιακών ΠρογραμμάτωνΣπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα εν λόγω προγράμματα  σπουδών ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πιστοποίησης τους με εξ αποστάσεως διαδικασίες.

Πρόκειται για τα ΠΠΣ των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Οικονομικών Επιστημών.  Πιο συγκεκριμένα:

 (α) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας  και Φιλολογίας, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 8η συνεδρίαση του στις 08/12/2020, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 08/10/2020έως 07/10/2024.

(β) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 11η συνεδρίαση του στις 24/03/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών , με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 24/03/2021έως 23/03/2025.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της Καθ. Περικλή Μήτκαεξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τους Προέδρους των δύο Τμημάτων του ΕΚΠΑ  τα θερμά της συγχαρητήριαγια την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και των εν λόγω Τμημάτων στην διαδικασία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις Εκθέσεις Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των δύο Τμημάτων καθώς και στις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Για το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_italikis_glossas_filologias/

Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_oikonomikon_epistimon/

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων το ΕΚΠΑ διαθέτει πλέον 17 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση για την πιστοποίηση τριών ακόμη ΠΠΣ Τμημάτων του ΕΚΠΑ που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξωτερική αξιολόγησης.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος  οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά την διαδικασία πιστοποίησης σε όλα τις φάσεις και τα στάδια,  από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα Τμήματα κατά τη σύνταξη του φακέλου πιστοποίησης των ΠΠΣ τους,  μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, συγχαίρουμε τις διοικήσεις,  το προσωπικό και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των δύο Τμημάτων για την επιτυχή πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.  Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Ιδρύματος, διότι σε συνεργασία με τα Τμήματα, ανέλαβαν και υλοποίησαν επιτυχώς τη βιντεοσκόπηση των χώρων και των υποδομών των δύο Τμημάτων, δημιουργώντας το απαραίτητο υλικό για το virtualtourτων μελών της επιτροπής πιστοποίησης.

Δημήτριος Καραδήμας

Πρόεδρος ΔΕ ΜΟ.ΔΙ.Π

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΚΠΑ