ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΕΣΠ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΕΣΠ

Αθήνα, 14/03/2022

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι,
Αγαπητά μέλη ΟΜΕΑ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να καταχωρείτε τα δεδομένα ποιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 και Ημερολογιακό Έτος 2021.

Η καταχώρηση των δεδομένων στο σύστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 8 Απριλίου 2022.

Σας επισυνάπτουμε το εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας v1.10.000, όπου και θα βρείτε μια αναλυτική καταγραφή των δεδομένων σας.

Υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ βρίσκεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://qdata.ethaae.gr/

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, όσοι έχετε δηλώσει την πρόσβαση σας στο σύστημα της ΕΘΑΑΕ και δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ελέγξτε ότι έχτε ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφή σας, διαφορετικά μας αποστείλετε ενημέρωση καταγράφοντας το πρόβλημα και το e-mailσας, θα ενημερώσουμε την ΕΘΑΑΕ για να προβεί στις σχετικές ενέργειες αποκατάστασης.

 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι καταχωρείτε δεδομένα μόνο για τις ενότητες Μ3, Μ4, Μ5 & Μ6.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θα πρέπει να ελεγχθεί από εσάς η ακρίβεια των στοιχείων, διότι λαμβάνονται πλέον υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής  ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή του 20% της ετήσιας συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων.
Τα εν λόγω στοιχεία θα αξιολογηθούν από την ΕΘΑΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας για τον υπολογισμό του 20% της χρηματοδότησης  για το έτος 2023.
Μετά την τελική υποβολή των στοιχείων, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών ή διορθώσεων.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακ/κών Υπ. & Φοιτ. Μέριμνας
E-mail: modip[at]uoa[dot]gr
www.modip.uoa.gr