Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΜΣ

Ενημερωτική Εγκύκλιος & Οδηγίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ για τις διαδικασίες Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ με βάση τον νέο νόμο 4957/2022

2η Έκδοση
9-11-2022

1.Σύνοψη

Η συγκεκριμένη ενημερωτική εγκύκλιος έχει σκοπό να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για την εφαρμογή των διαδικασιών Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος μας όπως αυτές τεκμαίρονται από:

(α) Τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4957/2022.

(β) Την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών της ΕΘΑΑΕ

(γ) Το αντίστοιχο Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ

(δ) Το Πρότυπο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας, του πιστοποιημένου από την ΕΘΑΑΕ, ΕΣΔΠ ΕΚΠΑ

(ε) Τις κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα από τη συνάντηση εργασίας της ΜΟΔΙΠ των ΟΜΕΑ και των ΟΕΠΙ με την Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ

Για την υποβοήθηση των ομάδων εργασίας παρέχονται υποδείγματα εκθέσεων και ερωτηματολογίων, ανάλυση των απαιτήσεων της νομοθεσίας ανά κατηγορία/είδος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ειδικό κεφάλαιο με FAQ (Frequently Asked Questions) και περιγραφή της διαδικασίας υποβολής Φακέλων Πιστοποίησης ΜΠΣ από τα Τμήματα και τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ στην ΕΘΑΑΕ.

2. Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής σε λειτουργία

Όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κάθε Τμήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διατμηματικά, διιδρυματικά και κοινά Π.Μ.Σ., των οποίων το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/ πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ν. 4957/2022 άρθρο 87, παρ.1).

Όσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4957/2022, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Τα Π.Μ.Σ. του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έως την 31/12/2024, άλλως παύουν να δέχονται νέους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 φοιτητών/τριών». (άρθρο 455: Τελικές μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’)

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολόγησή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση. (άρθρο 87, παρ.1).

Ειδικά για τα εν λόγω Π.Μ.Σ η διαδικασία πιστοποίησης τους βασίζεται στο ειδικό Πρότυπο που απέστειλε η ΕΘΑΑΕ με την από 22-7-2022 πρόσκληση – εγκύκλιο της προς τα Πανεπιστήμια. Στηνπρόσκληση αυτή περιλαμβάνεται τοΠρότυπο Πιστοποίησης Π.Μ.Σ σε Λειτουργία, καθώς και το Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης Πιστοποίησης ΠΜΣ σε επεξεργάσιμη μορφήαρχείου word (Δείτε Παράρτημα Γ της παρούσας εγκυκλίου) και Υπόδειγμα Στοχοθεσίας του ΠΜΣ (Δείτε Παράρτημα Δ της παρούσας εγκυκλίου).

Το αργότερο έως 31/1/2023 θα πρέπει για κάθε Π.Μ.Σ. να έχει υποβληθεί ο φάκελος του για να μπει σε διαδικασία πιστοποίησης η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2024. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως ο φάκελος / αίτηση και δεν πιστοποιηθεί το Π.Μ.Σ. μέχρι τις 31/12/2024, το πρόγραμμα παύει να δέχεται νέους/ες φοιτητές/τριες και λειτουργεί αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών/ριών μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά, και το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη από την ΕΘΑΑΕ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται (ν. 4653/2020 άρθρο 8 παρ.1 και ν. 4957/2022 άρθρο 80, παρ.7).

3. Διαδικασίες Πιστοποίησης Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί ή ξεκινήσει τη λειτουργία τους

Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 και πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, απαιτείται η πιστοποίηση των νέων Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), (άρθρο 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). περ. γ)παρ. 1).

Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα αυτής της κατηγορίας πραγματοποιείται μία διαδικασία που καλείται «Αρχική Πιστοποίηση». Η εν λόγω διαδικασία, το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις της, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω από την ΕΘΑΑΕ. Αυτό που ήδη έχει διευκρινιστεί είναι το γεγονός ότι το Πρότυπο της Αρχικής Πιστοποίησης θα είναι διαφοροποιημένο από το υπάρχον Πρότυπο των Π.Μ.Σ σε λειτουργία. Προφανώς δεν θα περιέχει απαιτήσεις για στοιχεία αποφοίτων, αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης και γενικότερα για ενέργειες και δράσεις που αφορούν μεταπτυχιακά που λειτουργούν ήδη και παράγουν αποτελέσματα.

Για τα νέα Π.Μ.Σ δεν υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της πιστοποίησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Μπορούν να πιστοποιηθούν πριν και μετά από αυτή την ημερομηνία. Συνακόλουθα δεν υπάρχει ο περιορισμός υποβολής φακέλου πιστοποίησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης με βάση το νέο πρότυπο που θα ανακοινωθεί από την ΕΘΑΑΕ.

4. Διαδικασίες Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας

Πρόκειται κυρίως για Π.Μ.Σ τα οποία έχουν ξεκινήσει τα τελευταία ένα ή δύο έτη την λειτουργία τους, όμως δεν μπορούν ακόμη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης Π.Μ.Σ σε λειτουργία διότι δεν έχουν ακόμη απτά αποτελέσματα από την υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επί παραδείγματι δεν έχουν συμπληρώσει δύο εξάμηνα λειτουργίας ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης ή δεν έχουν ακόμη αποφοίτους.

Για την διαδικασία πιστοποίησης των εν λόγω Π.Μ.Σ λάβαμε την εξής ενημέρωση από την Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Χριστίνα Μπέστα στην ειδική συνάντηση εργασίας της 8ης Νοεμβρίου 2022:

 1. Τα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν θα υποβάλλουν φάκελο πιστοποίησης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης της ΕΘΑΑΕ η οποία λήγει την 31η Ιανουαρίου 2023, αλλά στην 2η πρόσκληση που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2023. Μέσω αυτής της ρύθμισης θα έχουν το εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το Πρότυπο, και σε αυτή τη φάση λειτουργίας τους δεν μπορούν να τα προσκομίσουν.
 2. Για την πιστοποίηση των εν λόγω Π.Μ.Σ θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου των Π.Μ.Σ σε λειτουργία.
 3. Τα εν λόγω Π.Μ.Σ, θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί όπως και τα υπόλοιπα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

5. Διαδικασίες Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που βρίσκονται λειτουργία αλλά επιθυμούν να τροποποιήσουν σημαντικά συστατικά στοιχεία του προγράμματος τους

Η τροποποίηση συγκεκριμένων στοιχείων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκτός της τροποποίησης της απόφασης ίδρυσης οδηγεί στην απαίτηση για εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Αυτή η εκ νέου πιστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφόσον η τροποποίηση αφορά τα εξής στοιχεία του Π.Μ.Σ:

 1. Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος,
 2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού
 3. Τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος (άρθρο 80, παρ.8).

Για τη διαδικασία πιστοποίησης των εν λόγω Π.Μ.Σ λάβαμε την εξής ενημέρωση από τη Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Χριστίνα Μπέστα στην ειδική συνάντηση εργασίας της 8ης Νοεμβρίου 2022:

 1. Τα εν λόγω Π.Μ.Σ με τις ενσωματωμένες τροποποιήσεις τους, θεωρούνται ουσιαστικά νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνεπώς θα ακολουθηθεί για αυτά η διαδικασία της Αρχικής Πιστοποίησης που έχει αναλυθεί στην ενότητα 3 της παρούσας εγκυκλίου.
 2. Τα εν λόγω Π.Μ.Σ στην προϋπάρχουσα μορφή και χωρίς τις επιλεχθείσες τροποποιήσεις, δε θα πιστοποιηθούν και θα λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 φοιτητών/τριών» (άρθρο 455: Τελικές μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’).
 3. Στη διαδικασία αρχικής πιστοποίησης του νέου - τροποποιημένου Π.Μ.Σ., θα μπορούν οι ιθύνοντες να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τα αποτελέσματα του προϋπάρχοντος Π.Μ.Σ. Όμως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση των αλλαγών με τη Στρατηγική του Ιδρύματος και του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ και μία γενικότερη τεκμηρίωση για τις ανάγκες και τα δεδομένα που οδήγησαν στην τροποποίηση αυτή.

6. Πιστοποίηση Ξενόγλωσσων και Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

          Τα ξενόγλωσσα Π.Μ.Σ που οργανώνονται από Τμήματα και Σχολές του Ιδρύματος, χωρίς τη συνεργασία άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αξιολογούνται με το ίδιο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστοποίησης των ελληνόγλωσσων Π.Μ.Σ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (άρθρο ν. 4653/2020 άρθρο 8 παρ.1 και ν. 4957/2022 άρθρο 80, παρ.7).

Τα ξενόγλωσσα Π.Μ.Σ που λειτουργούν από Τμήματα του Ιδρύματος, οφείλουν να πιστοποιηθούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το αργότερο έως την 31.12.2024 αλλιώς παύουν να δέχονται νέους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Άρθρο 457: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’ ν.4957/2022). Τα εν λόγω Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο για την πιστοποίηση τους μέχρι την 31/1/2023.

Σχετικά με την γλώσσα στην οποία θα υποβληθούν η έκθεση πιστοποίησης και τα τεκμήρια των εν λόγω Π.Μ.Σ λάβαμε ενημέρωση από την Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Χριστίνα Μπέστα στην ειδική συνάντηση εργασίας της 8ης Νοεμβρίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Η έκθεση και τα τεκμήρια θα πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα
 2. Ορισμένα τεκμήρια τα οποία είναι ήδη στην Αγγλική Γλώσσα και είναι δύσκολο και χρονοβόρο να μεταφραστούν (π.χ Περιγράμματα Μαθημάτων, Συμφωνητικά Συνεργασίας, Βιογραφικά Καθηγητών κ.α) θα μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα

7. Πιστοποίηση Ξενόγλωσσων Κοινών Διεθνών – Διιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

 Τα Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Προγραμμάτων Σπουδώνπρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύνανται να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Κατά την πιστοποίησή τους εφαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων εθνικών κριτηρίων ποιότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes). Δεν απαιτείται η πιστοποίηση Κ.Δ.Δ.Π.Σ., στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (EuropeanAssociationforQualityAssuranceinHigherEducation) (Άρθρο 111, παρ.3).

8. Οργάνωση Διαδικασίας Υποβολής Φακέλων Πιστοποίησης Π.Μ.Σ από τα Τμήματα

Η διαδικασία σύνταξης και υποβολής των φακέλων πιστοποίησης προβλέπεται να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο: Δημιουργία ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και τεκμηρίων αλλά και την σύνταξη των κειμένων των απαραίτητων εντύπων για τον φάκελο πιστοποίησης. Η ομάδα αυτή θα φέρει τον ειδικό τίτλο «Ομάδα Εργασίας για την Πιστοποίηση του ΠΜΣ …(ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ)…..» (συντομογραφικά ΟΕΠΙ …ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ..). Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν απαραιτήτως ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ, δύο τουλάχιστον διδάσκοντες, ένα στέλεχος της Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης του ΠΜΣ, ενώ προτείνεται και η συμμετοχή ενός/μιας φοιτητή/τριας και ενός/μιας απόφοιτου/ης του προγράμματος. Μέλη της εν λόγω ομάδας μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλες ΟΕΠΙ του ίδιου Τμήματος. Η ΟΕΠΙ του κάθε ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του, την ενεργοποίηση και διακίνηση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων των μαθημάτων στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, τη σύνταξη εσωτερικής έκθεσης – πορίσματος με ευρήματα και προτάσεις βελτίωσης.

Βήμα 2ο: Η ΟΜΕΑ του κάθε Τμήματος συγκεντρώνει τα στοιχεία των ΟΕΠΙ των ΠΜΣ του Τμήματος, και προωθεί συγκεντρωτικό πίνακα στην ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ. Ο πίνακας περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της κάθε ΟΕΠΙ ΜΠΣ (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α). Ο Κατάλογος αυτός θα έπρεπε να αποσταλεί στην ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ το αργότερο μέχρι τις 31/10/2022.

Βήμα 3ο: Η ΟΕΠΙ του ΠΜΣ συνεργάζεται με τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ λαμβάνοντας από αυτή καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία του Φακέλου Πιστοποίησης και την υλοποίηση κρίσιμων διεργασιών με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης. Μεταξύ αυτών η διενέργεια της Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΜΣ από την ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ η οποία και θα συντάξει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Πρακτικό με τίτλο «Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ». Σε αυτό θα περιλαμβάνονται, η κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες. Το εν λόγω πρακτικό αποτελεί το τεκμήριο Α8 του φακέλου πιστοποίησης του ΠΜΣ.

Βήμα 4ο: Η ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος πραγματοποιεί προέλεγχο για την πληρότητα του φακέλου πιστοποίησης του κάθε ΠΜΣ που έχει συνταχθεί από την αντίστοιχη ΟΕΠΙ. Εφόσον η ΟΜΕΑ πιστοποιήσει την πληρότητα του φακέλου τον προωθεί προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ για έλεγχο. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ στέλνει διορθώσεις και προτάσεις για εμπλουτισμό και αλλαγές στην ΟΜΕΑ του Τμήματος, η οποία συνεργάζεται με την ΟΕΠΙ του κάθε ΠΜΣ για την υλοποίηση των διορθώσεων αυτών και προωθεί στην ΜΟ.ΔΙ.Π. μόνο τα τεκμήρια και τα έντυπα στα οποία έχουν υπάρξει αλλαγές. Η ΟΕΠΙ υποδεικνύει τα σημεία στα οποία υπάρχουν αλλαγές καθώς και συμμόρφωση ή μη με τις υποδείξεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επιπροσθέτως στέλνεται από την Διοίκηση του Τμήματος επιστολή - αίτημα για την υποβολή του φακέλου πιστοποίησης προς στην ΕΘΑΑΕ.

Βήμα 5ο:Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ υποβάλλει τον φάκελο πιστοποίησης σε ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΠΜΣ: … (τίτλος) του…. (ονομασία ΑΕΙ)».Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου.pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής. Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, η ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ αποστέλλει τα αρχεία μέσω WeΤransfer.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας του οικείου Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ (όνομα, e-mail και τηλέφωνο). Ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων από την ΕΘΑΑΕ για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

9. FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Ποια Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών υποχρεούνται να πιστοποιηθούν από την ΕΘΑΑΕ?

Όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4957/2022, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έως την 1/12/2024.

2. Τι ισχύει με νέα Π.Μ.Σ που δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα;

Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα αυτής της κατηγορίας πραγματοποιείται μία διαδικασία που καλείται «Αρχική Πιστοποίηση». Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασία, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω από την ΕΘΑΑΕ. Αυτό που ήδη έχει διευκρινιστεί είναι το ότι, το Πρότυπο της Αρχικής Πιστοποίησης θα είναι διαφοροποιημένο από το υπάρχον Πρότυπο των Π.Μ.Σ σε λειτουργία. Δε θα περιέχει απαιτήσεις για στοιχεία αποφοίτων, αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης και γενικότερα για ενέργειες και δράσεις που αφορούν μεταπτυχιακά που λειτουργούν ήδη και παράγουν αποτελέσματα.

Για τα νέα Π.Μ.Σ δεν υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της πιστοποίησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Μπορούν να πιστοποιηθούν πριν και μετά από αυτή την ημερομηνία. Συνακόλουθα δεν υπάρχει ο περιορισμός υποβολής φακέλου πιστοποίησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης με βάση το νέο πρότυπο που θα ανακοινωθεί από την ΕΘΑΑΕ.

3. Τι θα συμβεί αν ένα ΠΜΣ κριθεί ότι ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας του κατά την αξιολόγησή του?

Η λειτουργία του ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

4. Τι θα συμβεί αν ένα Μεταπτυχιακό δεν υποβάλει τον φάκελο του εγκαίρως?

Το αργότερο έως 31/1/2023 θα πρέπει να έχει υποβάλει τον φάκελο του για να μπει σε διαδικασία πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως και δεν πιστοποιηθεί παύει να δέχεται νέους/ες φοιτητές/τριες και λειτουργεί αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

5. Το κάθε Τμήμα θα πρέπει να υποβάλει συνολικά φάκελο για τα ΠΜΣ τους?

Όχι, το Τμήμα υποβάλει ξεχωριστά φάκελο Πιστοποίησης για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

6. Κάθε πότε πιστοποιούνται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ μετά την ίδρυσή τους?

Περιοδικά, το αργότερο κάθε 5 έτη μετά την ίδρυση και αρχική πιστοποίηση τους, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται. (ν. 4653/2020 άρθρο 8 παρ.1 και ν. 4957/2022 άρθρο 80, παρ.7).

7. Τι γίνεται σε περίπτωση που τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Η τροποποίηση συγκεκριμένων στοιχείων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκτός της τροποποίησης της απόφασης ίδρυσης οδηγεί στην απαίτηση για εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Αυτή η εκ νέου πιστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφόσον η τροποποίηση αφορά τα εξής στοιχεία του Π.Μ.Σ:

 1. Το αντικείμενο και τον σκοπό του προγράμματος,
 2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού
 3. Τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος (άρθρο 80, παρ.8).

Τα εν λόγω Π.Μ.Σ με τις ενσωματωμένες τροποποιήσεις τους, θεωρούνται ουσιαστικά νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνεπώς θα ακολουθηθεί για αυτά η διαδικασία της Αρχικής Πιστοποίησης (που έχει αναλυθεί στην ενότητα 3 της παρούσας εγκυκλίου). Τα εν λόγω Π.Μ.Σ στην προϋπάρχουσα μορφή και χωρίς τις επιλεχθείσες τροποποιήσεις, δεν θα πιστοποιηθούν και θα λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 φοιτητών/τριών». (άρθρο 455: Τελικές μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’).

Στη διαδικασία αρχικής πιστοποίησης του νέου - τροποποιημένου Π.Μ.Σ., θα μπορούν οι ιθύνοντες να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τα αποτελέσματα του προϋπάρχοντος Π.Μ.Σ. Όμως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση των αλλαγών με τη Στρατηγική του Ιδρύματος και του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ και μία γενικότερη τεκμηρίωση για τις ανάγκες και τα δεδομένα που οδήγησαν στην τροποποίηση αυτή.

8. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών?

 • Η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε ΠΜΣ
 • Ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του
 • Η βιωσιμότητα του
 • Η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • Ο βαθμός συμβολής τους στην έρευνα
 • Η εσωτερική αξιολόγησή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες
 • Η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του
 • Στοιχεία που αφορούν την ποιότητα του παραγόμενου έργου και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

9. Τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οφείλουν να πιστοποιηθούν?

Ναι, όλα τα ΞΠΜΣ οφείλουν να Πιστοποιηθούν. Ειδικά τα ΞΠΜΣ που οργανώνονται από Τμήματα και Σχολές του Ιδρύματος χωρίς τη συνεργασία άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αξιολογούνται με το ίδιο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης /πιστοποίησης των ελληνόγλωσσων ΠΜΣ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (άρθρο ν. 4653/2020 άρθρο 8 παρ.1 και ν. 4957/2022 άρθρο 80, παρ.7). Το αργότερο έως 31/1/2023 θα πρέπει να έχουν υποβάλει τον φάκελο τους για να μπει σε διαδικασία πιστοποίησης και θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πιστοποίηση τους μέχρι τις 31/12/2024.

10. Πότε πρέπει να υποβάλουν φάκελο πιστοποίησης ΞΠΜΣ που λειτουργούν ήδη;

Τα Ξ.Π.Μ.Σ. που λειτουργούν από Τμήματα του Ιδρύματος, οφείλουν να πιστοποιηθούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έως την 31.12.2024, αλλιώς παύουν να δέχονται νέους φοιτητές/τριες και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Άρθρο 457: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’ ν.4957/2022). Το αργότερο έως 31/1/2023 θα πρέπει να έχουν υποβάλει τον φάκελο τους για να μπει σε διαδικασία πιστοποίησης.

11. Τα Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οφείλουν να πιστοποιηθούν από την ΕΘΑΑΕ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση επειδή ανήκουν σε διεθνές δίκτυο?

Τα ΚΔΔΜΠΣ στα οποία συμμετέχουν ΑΕΙ της ημεδαπής ΔΥΝΑΝΤΑΙ να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) άρθρο 111 παρ.3, ν.4957/2022.

Δεν απαιτείται η πιστοποίηση Κ.Δ.Δ.Π.Σ., στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

12. Μπορεί να πιστοποιηθεί ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που γίνεται σε συνεργασία με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού από άλλον φορέα εκτός της ΕΘΑΑΕ?

Ναι, μπορεί να πιστοποιηθεί από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης της χώρας του ιδρύματος που μετέχει στη συνεργασία και εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και κατευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA). Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει ένα τουλάχιστον μέλος της προτεινόμενης Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης να έχει τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του κράτους προέλευσης του ξένου ιδρύματος ή ξένων ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη συνεργασία. Στην περίπτωση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας με χώρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της ΕΘΑΑΕ αφού λάβει αντίστοιχο αίτημα και φάκελο με τα δεδομένα του προγράμματος, δύναται να ορίσει ως φορέα πιστοποίησης του προγράμματος συνεργασίας τον διεθνή φορέα που προτείνεται στην αίτηση προς την ΕΘΑΑΕ. (Άρθρο 386 παρ.8 ν.4957/2022.).

13. Η στοχοθεσία ποιότητας σε ποιο ακαδ. Έτος θα αναφέρεται?

Θα αναφέρεται στο ακαδ. Έτος 2023-2024.

14. Ως προς το διδακτικό προσωπικό ο φάκελος πιστοποίησης ζητά την αναφορά στους διδάσκοντες του ΠΜΣ και των εξωτερικών συνεργατών?

Ναι θα αναφέρονται και οι εξωτερικοί συνεργάτες. Περιλαμβάνει όσους έχουν επιλεχθεί και οριστεί να αναλάβουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. ΕΝΤΥΠΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΜΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΜΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΜΣ

Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Απόφαση Διάσκεψης Υπουργών Παιδείας ΕΧΑΕ, Γερεβάν 2015)