ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επανασύσταση και Λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ,

      Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει επανασυσταθεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας. Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα έχει την υποδομή και την επιχειρησιακή δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες προς τους φοιτητές και να υλοποιεί δράσεις παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.

      Κύρια αποστολή του Γραφείου  Διασύνδεσης είναι να υποστηρίζει  τους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΚΠΑ στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και να τους καθοδηγεί στην αναζήτηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Επίσης, αποσκοπεί στο να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοιτητές και αποφοίτους, με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το εργασιακό και εκπαιδευτικό τους μέλλον. Συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε προσωπικό και αφού τις επεξεργαστεί, τις γνωστοποιεί στους φοιτητές / αποφοίτους μέσω αγγελιών απασχόλησης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι εξής:
•    Παρακολουθεί και καταγράφει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ώστε να διευκολύνεται ο φοιτητής στην αναζήτηση απασχόλησης.
•    Πληροφορεί τους φοιτητές για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.
•    Ενημερώνει τους φοιτητές για τις διαθέσιμες υποτροφίες και τα κληροδοτήματα.
•    Συνεργάζεται και υποστηρίζει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης.
•    Βοηθά και πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τη συνέντευξη.
•    Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική Υποστήριξη στους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και απόφοιτους) προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι' αυτούς επαγγελματικών και   εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
•    Διενεργεί μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
•    Πληροφορεί για την δραστηριότητα διαφόρων ερευνητικών κέντρων αλλά και δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
•    Διοργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα, ημέρες καριέρας καθώς και μία σειρά άλλων εκδηλώσεων.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα τα στελέχη του Γραφείου θα επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους επικοινωνίας των Τμημάτων του Ιδρύματος, ώστε να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και από κοινού δραστηριοποίησης. Παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις που θα αναληφθούν.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:
I.    Η ανάπτυξη των μέσων και διαδικασιών προβολής ευκαιριών απασχόλησης για τους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΚΠΑ
II.    Η αξιοποίηση υπαρχόντων αλλά και η δημιουργία νέων μηχανισμών σύνδεσης του ΕΚΠΑ με τους αποφοίτους του
III.    Η ανάδειξη και παρουσία του Ιδρύματος σε εξειδικευμένες κατατάξεις πανεπιστημίων που λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων (employability rankings).

Προσδοκούμε την συνεργασία όλων των μελών του ΕΚΠΑ, ώστε να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα τους φοιτητές και αποφοίτους μας στην μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης:
Βικτώρια Κασβίκη, 210 3689686, email:  vkasv[at]uoa[dot]gr
Ματθαίο Παντουβάκη, 210-3689152, email: matpan[at]uoa[dot]gr


 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΚΠΑ