ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΠ ΕΚΠΑ

Αγαπητές/οι απόφοιτοι,

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματός μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο μας στη συνάντηση-συνέντευξη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) με τους αποφοίτους του Ιδρύματος.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα την Τρίτη 28/5/2024 και ώρα 13:30.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα:

https://forms.gle/KGJWMsZUmf4CuNzL9

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 10 άτομα, θα υπάρξει διαδικασία κλήρωσης εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων ξεπεράσει το συνολικό αριθμό 10.

Επιπροσθέτως, η τελική επιλογή πέραν της κληρώσεως και του αυστηρά τυχαίου αποτελέσματος, θα λάβει υπόψη και την ανάγκη της αντιπροσώπευσης όσο το δυνατό περισσότερων Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

Για την επιλογή σας στη διαδικασία θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 22/5/2024.

 

Σοφία Παπαϊωάννου,

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ