ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (RANKINGS) ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

           Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των Διεθνών Κατατάξεων (Rankings) του ΕΚΠΑ.  Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική συγκέντρωση, ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων που ανακοινώνουν οι διεθνείς κατατάξεις για το ΕΚΠΑ και τα ελληνικά πανεπιστήμια, η εμβάθυνση στις μεθοδολογίες που ακολουθούν, η σύνταξη εκθέσεων και μελετών για την αποτύπωση της θέσης του Ιδρύματος και Τμημάτων του σε αυτές, η άμεση συνεργασία με όσες εκ των κατατάξεων ζητούν από το ΕΚΠΑ την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, και η διατύπωση προτάσεων για ενέργειες που θα βελτιώσουν και θα αναδείξουν περαιτέρω το Ίδρυμα σε αυτές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν  στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν τα εξής:

1.         Ο απολογισμός της πορείας του ΕΚΠΑ στις διεθνείς κατατάξεις την περίοδο 2019-2020.

2.         Ο  καθορισμός της στοχοθεσίας του Ιδρύματος για τις κατατάξεις της περιόδου 2020-2021

3.         Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την υποβολή στοιχείων στην κατάταξη Times Higher Education Impact Ranking 2021, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Οκτώβρη 2021.

4.         Η οργάνωση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με εργοδότες και επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτων και αποστολή τους στην QS (Quacquarelli Symonds ) για την βελτίωση της επίδοσης του ΕΚΠΑ στο κριτήριο «Έρευνα Εργοδοτών».

5.         Θέματα Δεοντολογίας που απορρέουν από τον έλεγχο των προφίλ μελών ΔΕΠ και Ερευνητών του ΕΚΠΑ στο GoogleScholar.

6.         Η συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην κατάταξη U- MULTIRANK 2021.

7.         Οι επόμενες άμεσες ενέργειες για την βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στις παγκόσμιες κατατάξεις.

Στη συνεδρίαση του Παρατηρητηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά , συμμετείχαν μεταξύ των άλλων Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι και μέλη των ΟΜΕΑ και των διοικήσεων των Τμημάτων, με σκοπό να ενημερωθούν για την στρατηγική του ιδρύματος απέναντι στις διεθνείς κατατάξεις  και τις  δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν οι ακαδημαϊκές μονάδες του ΕΚΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση.

Επισυνάπτεται το αρχείο παρουσίασης που χρησιμοποιήθηκε στη συνεδρίαση, στο οποίο περιέχονται στοιχεία και ενημερωτικές πληροφορίες για τα θέματα που συζητήθηκαν.

 

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ